Seminár “Ako zlepšiť vzťahy a vychovať úspešné dieťa” 9.9.2011Seminár Ako zlepšiť vzťahy a vychovať úspešné dieťa

Niekoľko vyjadrení účastníkov seminára:

Možnosť vidieť a riešiť veci, problémy jednoducho, jasne a cielene.
Vytyčovanie si cieľov v zamestnaní, medziľudských vzťahoch – AKO NA TO! Adriana A.

Je to až neuveriteľné aké jednoduché veci, pozitívne myslenie, vedia zmeniť život k lepšiemu. A nie len náš osobný život, ale aj život našich blízkych a ľudí okolo nás. Seminár je skvelý na zobudenie našich dobrých vlastností a hlavne ich použitie. Jindro Z.

 

Seminár “Ako zlepšiť vzťahy a vychovať úspešné dieťa” 1.10.2011Seminár Ako zlepšiť vzťahy a vychovať úspešné dieťa 1.10.2011

Niekoľko vyjadrení účastníkov seminára:

Seminár bol pre mňa veľkým prínosom. Zaujímavou formou som získala cenné informácie, ktoré chcem aplikovať najmä pri komunikácii s ľuďmi, s ktorými si neviem nájsť spoločnú reč.

Chcem tento seminár odporučiť aj ďalším ľuďom, na ktorých mi záleží. Elena K.