Vzdelávanie začína ešte predtým, ako sa človek naučí hovoriť. Potom v ňom pokračuje počas školy. Neskôr si uvedomí, že vzdelávanie je súčasť jeho života. Učí sa takmer neustále (i nevedomky). Najmä v práci, ale i vo voľnom čase, do konca života.

Túto stránku som vytvorila preto, aby som mohla iným poskytnúť všetky svoje skúsenosti, ktoré som získala.

Nielen pri vzdelávaní detí a dospelých.

Autori a školitelia:

Evka Eršeková Ondrej Eršek
Študijné centrum BASIC, n. o. O rodine, n. o.
IČO: 36 077 895 IČO: 45 735 131
www.centrumbasic.sk www.orodine.sk
 

e-mail: info@akosaucit.sk

tel: 0905 886 701 tel: 0905 706 687

Captcha:
13 + 7 =