• Pociťujete nervozitu či strnulosť v prítomnosti iných ľudí?Komunikačné zručnosti
  • Dokážete komunikovať a pozerať sa pritom ľuďom priamo do očí?
  • Viete človeka priviesť späť k téme, ak sa od nej odklonil?
  • Viete zastaviť ľudí v komunikácii tak, aby im to nebolo nepríjemné?
  • Ako sa vyhnúť odpovedi na zložitú alebo nepríjemnú otázku?
  • Máte problém nadviazať konverzáciu s neznámymi ľuďmi?
  • Dostávate uspokojivé odpovede na svoje otázky?
  • Ak počas konverzácie nastane konflikt, viete ako ho ľahko zvládnuť?

Tento kurz vás naučí základné komunikačné zručnosti a tým vám dá návod, ako zvládnuť  mnohé  situácie v živote.

Prihláste sa hneď