Učenie ako sa učiť

SUPER  BONUS pre dobrých žiakov počas prázdnin

Tento bonus je určený pre všetkých žiakov, ktorí mali na vysvedčení známky 1 alebo 2 z hlavných predmetov: Matematika, Slovenský jazyk, Chémia, Prírodopis, Dejepis a Zemepis.

Títo žiaci dostanú špeciálneho lektora, ktorý s nimi preštuduje, precvičí a naučí ich používať Študijnú technológiu, aby  sa im v budúcnosti ešte ľahšie a úspešnejšie študovalo.

K tomu za každú jednotku dostanú 5% zľavu z kurzu.

Čiže môžu získať až 30% zľavu z ceny kurzu

 

Tento kurz je navrhnutý pre rodičov, učiteľov a deti, aby sa jednoduchým spôsobom naučili rozpoznávať bežne sa vyskytujúce prekážky pri učení.

Dieťa tento kurz študuje s rovesníkom alebo rodičom pod vedením lektora. Naučia sa nielen spoločne zdolávať prekážky v učení, ale aj spolu vychádzať, vzájomne sa rešpektovať a spolupracovať.

Po absolvovaní tohto kurzu sú:

  • deti schopné sa samostatne učiť a zvládať svoje neúspechy pri učení
  • dospelí vytrénovaní ako pomôcť svojim deťom v učení a spôsobiť, že sa deti nevzdajú a zostanú motivované
Prihláste sa hneď