Staňte sa členom občianskeho združenia a čerpajte členské výhody. Viac info 

Máte otázky? Alebo nám chcete niečo povedať?
Kontaktujte nás.

Pondelok až Piatok | 9:00 – 17:00

Kontaktná adresa:

Občianske združenie pre vzdelávanie so skutočným porozumením
Dunajská 4
811 08 Bratislava

Fakturačné údaje:

IČO: 55 603 131
Sídlo spoločnosti:
Silvánska 459/9, 841 04 Bratislava-Karlova Ves,

Zapísaný v registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-66986


Kde nás nájdete:

Vitajte späť!

Prihlásenie